Обяви за работа

Обяви за работа

Младши финансов анализатор

София Франс Ауто

София Франс Ауто е група компании с инвестиции в областта на продажбата, обслужването, лизинговането и застраховането на автомобили, внос и дистрибуция на резервни части. Компанията отправя покана към млади специалисти с желание за развитие за позицията: МЛАДШИ ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Ако имате необходимите квалификация и умения, и нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте като изпратите автобиография на tsveteliya.garvanska@peugeot.bg или на jgeorgieva@vuzf.bg

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Информацията, която представяте, е поверителна, попада под защитата на ЗЗЛД и ще се използва единствено за целите на подбора.