Магистър

ACCA MA

Програма

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Стандартизация в счетоводството
  • Спецкурс по управленско счетоводство
  • Стандартизация в одита
  • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
  • Анализ на финансовите отчети
  • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
  • Спецкурс по счетоводство във финансовия сектор