Заявка за участие в националната ученическа конференция на ВУЗФ

Заявка за участие в националната ученическа конференция на ВУЗФ

Заявка за участие

Пълните доклади се изпращат до 08.03.2024 г на емейл marketing@vuzf.bg