Заявка за участие в националната ученическа конференция на ВУЗФ

Заявка за участие в националната ученическа конференция на ВУЗФ

Заявка за участие

 2-ра национална ученическа конференция "Лидерството днес"   11 март 2022 г.                                  Краен срок за подаване на заявки за участие: 28 февруари 2022 г.