Заявка за участие Студентска и докторантска конференция

Заявка за участие Студентска и докторантска конференция

Трета национална студентска и докторантска конференция

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

07.04.2023 г.

Краен срок за изпращане на пълните доклади 30.03.2023 г.

Заявка за участие Студентска и докторантска конференция