Заявка за участие Студентска и докторантска конференция

Заявка за участие Студентска и докторантска конференция

Четвърта национална студентска и докторантска конференция

Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката

17.05.2024 г.

Краен срок за изпращане на пълните доклади 10.05.2024 г.

Заявка за участие Студентска и докторантска конференция