За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Теодор Петров ⇱

Картов бизнес и разплащания

Професионален опит

  • Директор Картови разплащания в ПИБ АД, от 04.2015 до момента;
  • Зам. Директор Картови разплащания в ПИБ АД;
  • Началник отдел "Клиринг и сетълмент", дирекция Картови разплащания, ПИБ АД;
  • Проект за създаване и управление на собствен авторизационен център в ПИБ АД;
  • Проект по сливане с МКБ Юнионбанк и ПИБ АД;
  • Проект Дигитална карта, Изграждане на собствен център за мониторинг на транзакции в реално време;
  • Участие във всички значими проекти и иновации, свързани с картовите разплащания в банката.

Образование и квалификации

  • Магистър по Автоматика, информационна и управляваща техника;
  • Магистър "Финанси и банково дело", КИМ, Благоевград.