За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Росица Тонева ⇱

Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

Професионален опит

  • Директор "Управление на човешкия капитал" в Първа инвестиционна банка АД - от 2012 година до момента
  • Опит като HR мениджър в български и мултинационални компании в сферата на търговия, телекомуникации, финанси
  • Асоцииран консултант по организационно развитие към консултантски и неправителствени организации
  • Опит в създаване, внедряване и измерване на ефективността на проекти, свързани с организационно структуриране, управление на представянето, оценка на ресурс и потенциал, програми за обучение, развитие и мотивация
  • Създадени над 120 вида обучителни програми и обучени над 10 000 души във вътрешни и външни обучения

Образование и квалификации

  • Магистър по Психология
  • Специализации Трудова и организационна психология, Възрастова психология, Социална и политическа психология
  • Сертифициран тренер за обучения за меки умения