За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Радослав Габровски

Рисково базирано управление на застрахователните портфейли; Управление на бизнес процесите в затраховането