За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Григор Димитров

Здравно осигуряване; Управление на застрахователното и осигурителното дружество; Управление на бизнес процесите в осигуряването

Проф. д-р Григор Димитров е доктор по икономика, експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения и по управление на човешките ресурси. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси. Главен директор е "Oсигурителни отношения" в Българската стопанска камара. Член е на Надзорния съвет на НЗОК.

Проф. Григор Димитров притежава дълъг и богат управленски опит в сферата на трудовите и осигурителните отношения, социалното дело и здравеопазването. Бил е зам.-председател на Комитета по труда и социалното дело, зам.-министър на здравеопазването, зам.-началник по икономическите въпроси на Военномедицинска академия. Бил е главен изпълнителен директор на пенсионноосигурителна и на здравноосигурителна компания и генерален директор по корпоративно управление в "Дженерали Холдинг" АД.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор е на две самостоятелни монографии и на учебник по здравно осигуряване. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване (2000 г.). Член е на работна група в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (от 2010 г. досега).

Член е на редколегията на сп. "Проблеми на труда". Отличен е с приз "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" (2014) от Фондация "Велеслав Гаврийски".