За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Григор Димитров

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Проф. д-р Григор Димитров е експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения и по управление на човешките ресурси. Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешки ресурси. Доктор по икономика. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2009-2022 г. Главен директор "Oсигурителни отношения" в Българската стопанска камара. Дългогодишен член на Надзорния съвет на НЗОК.

Проф. Григор Димитров притежава дълъг и богат управленски опит в сферата на социалното дело и здравеопазването. Бил е зам.-председател на Комитета по труда и социалното дело, зам.-министър на здравеопазването, зам.-началник по икономическите въпроси на Военномедицинска академия. Главен изпълнителен директор на пенсионноосигурителна и на здравноосигурителна компания и генерален директор по корпоративно управление в "Дженерали Холдинг" АД. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване (2000 г.). Член е на работна група в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (от 2010 г. досега). Дългогодишен член на експертни комисии към НСТС.

Има повече от 70 публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор е на две самостоятелни монографии, на учебник по здравно осигуряване и студии по проблемите на социалното осигуряване. Преподавател на учебни дисциплини по организацията и финансирането на социалните и здравни осигурителни системи, организацията и управление на пенсионни и здравни дружества, осигурителния пазар и осигурителните продукти. Член е на редколегията на сп. "Проблеми на труда" и сп. "Пари и култура". Отличен е с приз "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" (2014) от Фондация "Велеслав Гаврийски".

През 2022 г. е удостоен с почетното звание професор емеритус на ВУЗФ.