За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Даниела Бобева ⇱

Управление на финансовия и банковия риск

Проф. д-р Даниела Бобева е преподавател по финанси във ВУЗФ. Работи в банковия и финансов сектор повече от 20 години, като 11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Участва в Комитета по финансовите услуги към Европейската комисия, където се изработват европейските регулации и политики в тази област. Била е алтернативен член и на Икономическия и финансов комитет към Съвета ЕКОФИН, в който се координира макроикономическата политика на ЕС. Работи по привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските правни актове във финансовия сектор и подготовката на българската правна рамка, като е ръководител и член на работните групи в следните области: капиталови изисквания, потребителски и ипотечен кредит, платежни услуги, гарантиране на депозити и други, като част от цялостната реформа на финансовия сектор в ЕС.

Ръководи проекти на БНБ за въвеждане на европейските принципи и добри практики в банковата система на Египет, Черна гора, Сърбия, Албания, Македония.

Банковата й кариера включва и позицията на Първи вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие при нейното създаване от 1998 до 2001 г. Заема следните правителствени позиции: председател на агенцията за чуждестранни инвестиции (1995-1996), министър на търговията и външноикономическото сътрудничество (1997). и заместник министър-председател по икономическото развитие (2013-2014).

Преподава по дисциплините международна икономика, финансови пазари и инструменти, управление на риска, международни финансови институции и политики. От 7 години води курс по европейски пазар на финансови услуги в УНСС - Катедра "Финанси", а от началото на 2018 г. стартира инициатива за въвежгдане на дисциплината лични финанси в шест университета в страната на основата на нейния учебник по лични финанси.

Проф. д-р Бобева има редица публикации в областта на регулирането на финансовите услуги, анализира ефекта от провежданата реформа в банковия и финансов сектор в ЕС. Значителна част в изследователските й интереси са икономическите ефекти на миграцията, както и макроикономическите дисбаланси, номинална и реална конвергенция, чуждестранни инвестиции.

През последните години ръководи изследавателски проекти по програма на Корейското правителство (KSP) за държавните предприятия и тяхната роля в икономиката и за ревитализиране на капиталовия пазар. Участва в изследователски проект за развитието на Българската банка за развитие, осъществен от Института за икономически изследвания при БАН, както и в проект за регионалния пазар на електрическа енергия, като част от проект на стратегия за развитие на енергетиката, финансиран от БЕХ.

Проф. д-р Бобева е носител на множество престижни награди: на "Произведено в България", "Бизнес дама на годината - 2013", награда на Асоциацията на малките и средни предприятия и други. Член е на международната изследователска мрежа SOPEMI на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.