За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Питър Хайду

Един от основателите на Института за предприемачи на Сиско и генерален директор на Сиско Системс за Югоизточна Европа.

Удостоен е с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол №4/27.10.2011 г., за заслуги за развитието на предприемачеството в Централна и Източна Европа и създаването на съвместната магистърска програма "Предприемачество и финанси" между ВУЗФ и Института за предприемачи на Сиско. Питър Хайду е генерален директор на Cisco за Югоизточна Европа. Преди това е заемал редица ръководни постове в Cisco, където е ръководил Стратегията за бизнес развитие за развиващите се пазари. Питър Хайду е един от основателите на Института за предприемачи на Сиско, ръководи разработването и създаването на първоначалната концепция на Института, съсредоточен върху развитието на предприемачеството в целия свят. Хайду е ръководил откриването на 3TS венчър фонда на Сиско, който подкрепя малки и средни дружества в сектора на технологиите, медиите и телекомуникациите. Преди Cisco, Питър Хайду е работил за консултантската компания McKinsey and Co в няколко държави (Франция, Унгария, Полша, Чехия, България, Румъния и т.н.). Ръководи стратегията и оперативните проекти на компанията в областта на финансовите услуги, телекомуникациите, потребителските продукти. Ръководил е някои от най-голямите проекти с преки чуждестранни инвестиции "на зелено", насочени към Централна Европа. Питър Хайду притежава MBA и степен по Управление на технологите от Калифорнийския университет, Бъркли, както и степен от Harvard Business School. Завършил е Университета по икономика в Будапеща.