За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Орлин Ваташки ⇱

Събиране на заеми и управление на проблемни активи

Професионален опит

 • Директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД - от август 2017 година до момента
 • Зам. директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД - от март 2014 до август 2017 г.
 • Опит на мениджърски позиции в банковия сектор в сферата на проблемните вземания, влошени и проблемни кредитни вземания
 • Опит като Управител на дружество за управление на недвижими имоти

Образование и квалификации

 • Магистър по Финанси - Икономически институт на БАН
 • Бакалавър по Финанси - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
 • Специалист по Банково дело - УНСС
 • Владее английски език
 • Специализация по Ситуационно лидерство - Blanchard International
 • Специализация по Политически мениджмънт - Фондация "Фридрих Еберт"
 • Специализация по Финансов анализ