За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Николай Печев ⇱

Събиране на заеми и управление на проблемни активи

Професионален опит

  • Зам. директор Проблемни активи в Първа инвестиционна банка АД - от ноември 2007 година до момента
  • Банков професионален опит в сферата на проблемните вземания и провизиране
  • Банков професионален опит в сферата на кредитирането на юридически и физически лица
  • Опит в работа по проекти

Образование и квалификации

  • Магистър по Икономика - УНСС
  • Специализации по събиране на вземания, комуникация с проблемни длъжници и преструктуриране на проблемни кредити
  • Ползва английски език