За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Мирена Шилева

Началник на кабинета на ректора

 Мирена Шилева

тел.: +359 2 401 58 32
e-mail: mshileva@vuzf.bg