За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Лука Доков

Доайен на българското застраховане

Удостоен е с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол № 2/20.03.2008 г., за заслуги за създаването и развитието на застраховането и презастраховането в България. Лука Доков е един от доайените на българското застраховане. Роден е през 1925 г. в Пирдоп. Завършил е Американския колеж в София и ВИИ "Карл Маркс". Работил е в ЗПАД "Булстрад", откъдето започва и международната му застрахователна дейност. Основател и управляващ директор на Агенцията на "Булстрад" в Судан. Основател на застраховането в Судан, където изгражда Суданската застрахователна и презастрахователна компания (SUDINRECO). Работил е в ЗД "Юнион" в Обединени арабски емирства, в Африкански презастрахователни брокери, в Афро-арабски презастрахователни брокери във Великобритания, в клона на "Дженерал аксидент" - Великобритания и др.