За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Константин Арнаудов ⇱

Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране

Професионален опит

  • Директор "Банкиране на големи предприятия" в Първа инвестиционна банка АД, от 2018 година;
  • Заместник директор "Корпоративно банкиране" в Първа инвестиционна банка АД от 2012 до 2018 година;
  • Заместник директор "Кредитиране на малки и средни предприятия" в Първа инвестиционна банка АД от 2010 до 2012 година;
  • Член на Кредитен съвет на Първа инвестиционна банка АД от 2010 до 2018 година;
  • Член на Кредитен комитет на Първа инвестиционна банка АД от 2007 до 2010 година.

Образование и квалификации

  • Магистър по Маркетинг;
  • Техникум по търговия и банково дело - специалност "Икономика, финанси и управление на търговията".