За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д–р Валентина Григорова-Генчева ⇱

Пазари и инвестиции в благородни метали

Професионален опит

  • Директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка АД, от 2001 г. до момента;
  • Доктор асистент и хоноруван преподавател по "Стара история" и "Нумизматика", Фрибургски университет, Швейцария, 1996-2000 г.;
  • Хоноруван преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, специалност "Културология", Магистърска програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство", от 2007 г. до момента;
  • Заместник ръководител на археологически разкопки в Аргос, Гърция, 1998 - 2000 г. едномесечни летни експедиции.

Образование и квалификации

  • СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Специалист по стара и средновековна история;
  • Следдипломна квалификация "Финансов мениджмънт", Институт за следдипломна квалификация УНСС.