За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Маню Моравенов ⇱

Фондови пазари; Алтернативни инвестиции; Електронни борси;

Доц. д-р Моравенов е професионален член на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ - София, като е титуляр на курсовете "Електронни борси" и "Алтернативни инвестиции" - магистърска програма, както и лектор на квалификационен курс "Финанси на недвижими имоти" към бакалавърска програма на ВУЗФ.

Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

Д-р Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е играл активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Той е преминал множествено специализации и е участвал в редица международни конференции, свързани с проблемите на капиталовите пазари и инвестициите в Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага, Мюнхен и Люксембург.

Маню Моравенов е един от четирите номинирани личности за приза "Мистър Икономика 2006" за най-добри резултати в развитието на небанковия финансов сектор (организитори - списание "Икономика" и "Асоциация на индустриалния капитал", България). Също така е сред десетте финалисти за наградата "Бизнес личност на 2009", конкурс организиран от "Капитал медия груп" и Нова ТВ, България.

Компаниите ръководени от доц. Моравенов са отличени с редица награди някои от които са: "Инвеститор на Годината" в сектор "Туризъм" 2013 г.; Призьор в Годишната класация на вестник "Дневник" - "100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г." в раздела "Най-добър АДСИЦ в имоти"; "Най-добра IR електронна страница" за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България; "Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г." на Асоциацията на инвеститорите в България.

Маню Моравенов не е участвувал и не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Маню Моравенов не е участвал в дружества, по отношение на които е било откривано производство по несъстоятелност и ликвидация и няма влязла в сила присъда за измама, не е лишаван от правото да заема материално-отговорна длъжност, да бъде член на административен, управителен или надзорен орган.

На Маню Моравенов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност, през последните 5 години