За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Десислава Андреева

Експерт програми и проекти

 Десислава Андреева

тел.: +359 2 401 58 18
e-mail: d.andreeva@vuzf.bg

стая № 409