За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Десислава Андреева

Експерт програми и проекти Обучения за застрахователни брокери

 Десислава Андреева

тел.: 0888 415 144
e-mail: d.andreeva@vuzf.bg

стая № 409