За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Момчил Петков Григоров

Тема на дисертационен труд

"Финансово-икономически и социални промени в условията на глобализация"