За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Божидар Григоров

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Датамакс Систем Холдинг" АД