За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Божидар Аршинков ⇱

Превенция на финансови измами и изпиране на пари

Професионален опит

 • Председател на УС и Изпълнителен директор на Ти Би Ай Банк ЕАД,
 • Заемал ръководни длъжности в редица финансови институции в България;
 • Квестор и Изпълнителен директор на ТБ "Виктория", бивша Креди Агрикол България, ЕАД;
 • Основател на Фондация "Правител";
 • Сертифициран експерт и член на Асоциацията на сертифицираните експерти в борбата с прането на пари (ACAMS), САЩ;
 • Защитил дисертация на тема "Модел за откриване и превенция изпирането на пари в международната търговия".

Образование и квалификации

 • Магистър по бизнес администрация със специалност "Финанси" към Университета Шефилд, Великобритания
 • Икономист, Финанси към УНСС, гр. София;
 • Инженер по електроника и автоматика от ТУ, гр. София;
 • Сертифициран експерт по факторинг, изд.Международна асоциация на факторинг фирми (FCI), Холандия;
 • Специализации в Университета Бокони, Милано; в Професионалния банков институт (IFBL), Люксембург, Института за професионални мениджъри (CMI), Великобритания и други.