За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Александър Тодоров ⇱

Стандарти на корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти

Професионален опит

  • Мениджър "Обучение и организационно развитие" в дирекция "Управление на човешкия капитал" на Първа инвестиционна банка АД - от 02.2021 година до момента;
  • Главен специалист в дирекция "Управление на човешкия капитал" на Първа инвестиционна банка АД - от 2008 до 2021 година;
  • Опит в сферата на обучението и развитието на човешките ресурси в най-голямата телекомуникационна компания в България - от 2005 до 2008 година;
  • Опит в областта на професионалното банково и финансово обучение в Международен банков институт - от 2001 до 2005 година;
  • Опит в създаване, внедряване и измерване на ефективността на програми за обучение, развитие и мотивация;
  • Създадени над 50 вида обучителни програми и обучени над 3700 души в корпоративни обучения, посветени на: обслужване, корпоративна комуникация и взаимодействие с клиенти; предлагане и продажби; управление на хора и екипи, маркетинг на финансови услуги; обучение на обучаващи и др.

Образование и квалификации

  • Магистър по Икономика;
  • Национална финансово-стопанска гимназия, София;
  • Сертификати за професионално обучение в областта на банковото дело и финанси;
  • Сертифициран тренер за обучения за меки умения.