Регистрация за национална студентска и докторантска конференция

Регистрация за национална студентска и докторантска конференция

Заявка за участие

Национална студентска и докторантска конференция

Икономически предизвикателства пред България (2021 - 2023 г.) - устойчивост и рискове

23.04.2021 г.

  Втора национална студентска и докторантска конференция     Код дигитално: икономика, образование и социални отношения   Заявка за участие с доклади