Програми

Програми

Програми

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-квалификационната степен "бакалавър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности: