Програма - Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи

Програма - Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи

.

ПРОГРАМА

Научно-приложна конференция

Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи

Под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на бъпгарските учители

25.03.2021 г.

 

9:00 - 10:00 Присъединяване кьм линка на събитието

10:00 - 10:20 Официално откриване

доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ

д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ)

 

10:20 -12:00 ПАНЕЛ I Състояние на квалификацията на учителите - проблеми и възможни решения

 

     10:20 - 10:40 Квалификация на педагогическите специалисти

                          д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

     10:40 - 11:00 Квалификацията на педагогическите специалисти - състояние и възможни решения

                          Радостина Новакова, главен експерт, дирекция "Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие", МОН

      11.00 - 11.15 Комуникацията учители - ученици. Сблъсък на поколенията или изграждане на подкрепяща образователна среда

                          доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ

     11:15 - 11:30 Линейна регресия и математически модели

                          акад. Сава Гроздев

     11:30 - 12:00 Дискусия с участието на експерти

 

Панелисти: д.ик.н. Янка Такева, СБУ, Полина Фетфова, началник на отдел "Квалификация и кариерно развитие", МОН, Ирена Коцева, директор на ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков, акад. Сава Гроздев, доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ

Модератор: проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

 

12:00 - 12:30 Почивка

 

12:30 -15:00 - ПАНЕЛ II Представяне на методологически решения за внедряване в средното образование. Съвременни тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование

 

     12:30 - 12:45 Как да създаваме предприемачи още от средното образование? Управление на иновациите

                          доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ

     12:45 - 13:00 Дигиталната трансформация в средното образование

                          доц. д-р Боян Жеков, хоноруван преподавател, ВУЗФ

     13:00 - 13:15 Стратегически мениджмънт в образованието. Управление на процеси

                          доц. д-р Красимир Тодоров, декан на академичната програма, ВУЗФ

     13:15 - 13:30 Финансов мениджмънт в средното образование.

                          проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

     13:30 - 13:45 Управление на училищни екипи, лидерство и мотивация. Коучинг

                          доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ

 

13:45 - 14:00 Почивка

 

     14.00 - 14.15 Представяне на проект на ВУЗФ "Финансова грамотност за ученици"

                         Марио Каменов, директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение, ВУЗФ

     14:15 - 14:30 Възможности за подобряване на обучението по счетоводство в средните училища

                          проф. д-р Али Вейсел, ръководител на катедра "Счетоводство и одит", ВУЗФ

     14:30 - 14.45 Стратегическо брандиране на училището сред обществеността, родителите и учениците

                          Проф. д-р Боян Дуранкев, ръководител на катедра "Маркетинг и мениджмънт", ВУЗФ

     14:45 - 15:00 Корпоративната социална отговорност в контекста на училищното образование

                          доц. д-р Юлия Добрева, ВУЗФ

 

Модератор: доц. д-р Даниела Илиева, преподавател, ВУЗФ

 

15:00 - 15:10 Почивка

 

15:10 - 16:00 ПАНЕЛ III Добри практики и споделяне на опит

Панелисти: Емилия Лазарова, директор на 2 АЕГ "Томас Джеферсън", гр. София, Мая Гешева, директор на Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София, Наталия Михалевска, директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа", МОН, други участници

Модератор: доц. д-р Юлия Добрева, ВУЗФ

 

16:00 - 16:05 Закриване на конференцията