Новини

Новини
Явор Гочев: Проектът MIRACle обединява науката и бизнеса
24 1 23

Явор Гочев: Проектът MIRACle обединява науката и бизнеса

Проектът MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) цели да обедини усилията на висококвалифицирани учени, университетски преподаватели и бизнеса за създаването на единна инфраструктура в страната за високотехнологични иновативни и научни изследвания - Център за компетентност в тематичната област "Мехатроника и чисти технологии". Какво представлява самият проект, каква е връзката между науката и бизнеса и има ли вече създадени научни решения, които могат да бъдат видени или представени? На тези и още въпроси, свързани с ЦК MIRACle, отговоря пред Investor.bg главният експерт по проекта и представител на ВУЗФ - Явор Гочев. Той разкри и кога ще бъде първият семинар по проекта.

- Г-н Гочев, Центърът за компетентност MIRACLе обединява усилията на висококвалифицирани учени, университетски преподаватели и бизнеса с цел създаване на единна инфраструктура на територията на страната за високотехнологични иновативни научни изследвания, които да са в помощ на бизнеса. ВУЗФ е един от основните участници в този проект, моля разкажете повече за проекта и каква е основната му цел?

Центърът за компетентност MIRACLе e консорциум в област "Мехатроника и чисти технологии", създаден като партньорство между български научноизследователски организации, университети и организации за трансфер на технологии. Центърът изгражда научноизследователска инфраструктура, привлича изследователи и създава собствени изследователски и иновационни програми, така че да подпомогне конкурентното развитие на научната област "Мехатроника" и цялостното експертно и научно-приложно обслужване на икономическите сектори, свързани с тази тематична област.

- Като бизнес университет каква е основната ви роля в този проект?

ВУЗФ е организацията, която ще представи постиженията, възможностите и най-вече решенията, които ЦК MIRACLе може да предложи на бизнеса. Освен да осъществи връзката между наука и бизнес, университетът ще представи резултатите от проекта с цел продължаване на съвместната работа в двата сектора и създаването на все повече иновативни, актуални и съществени решения за подобряване на средата, в която живеем.

- Къде е връзката между науката и бизнеса?

В последните години виждаме как науката намира и предлага все по-големи възможности за развитие. Именно затова за нас връзката между науката и бизнеса е съществено важна, тъй като тя е пресечната точка между нуждите на бизнеса и новосъздадените възможности на ЦК MIRACLe. Наблюденията и практиката ни в България разкриха, че бизнесът рядко се допитва до специалисти в науката, а именно БАН и висшите учебни заведения разполагат с експерти, които имат знанията и уменията да предложат подходящо и професионално решение за бранша. Вярваме, че тази връзка трябва да се засили, защото науката е директният инкубатор на иновационни проекти.

- В проекта са включени много лаборатории на БАН, разкажете ни повече за тях?

Водеща организация е Институтът по механика към Българската академия на науките, като част от проекта са и други институти и лаборатории на БАН. Включени са и научноизследователските центрове и лаборатории на Софийския университет "Св. Климент Охридски", които изследват различните аспекти в науката - от технологии и космически изследвания до медицина. Участие имат още и центровете за изследване и лабораториите на Техническия университет - София. Това са единствената в България светлотехническа лаборатория НИИКЛ "Осветителна техника", Центърът за изследване на микроклимата, енергията и околната среда, Центърът за енергийни анализи, както и научноизследователската лаборатория "Организация и управление на автомобилния транспорт". Университетът "Проф. Асен Златаров", гр. Бургас, както и други организации също ще дадат своя принос в проекта ЦК MIRACLe. По-голямата част от всички тях имат разработени продукти, които ще предложим на различните бизнес сектори.

- Има ли създадени продукти, които могат да бъдат видени или представени?

Ще се предлагат продукти и услуги за различни промишлени и индустриални сектори като строителство, потребителска електроника, енергийна промишленост, текстилна промишленост и много други. Ще бъдат предоставяни услуги от проектиране, изработване и изследване на прототипи на мехатронни изделия през изследвания на облекла и текстил до метрологични услуги. Продуктите и услугите, които центърът може да предложи на бизнеса, на практика са неизброими.

- През следващите 6 месеца ВУЗФ ще надгради връзката между науката и бизнеса като организира информационни семинари, на които могат да присъстват заинтересованите страни. Кога и къде ще се провеждат?

Най-директният начин, който според нас би дал резултат на всичко, което изработват колегите от БАН, е като ги срещнем със заинтересованите страни от различните бизнеси. Целта на семинарите и конференциите е да съберем на едно място организациите от ЦК MIRACLe и бизнеса и директно пред тях да се представят продуктите и услугите. По този начин бизнесът ще може да разбере от първо лице как може да се възползва и с какво ще му бъде в полза предлаганата иновация.

Първият семинар ще бъде на 27 януари от 10:00 ч. във ВУЗФ. В него ще се представят три лаборатории. Темите, които ще се разгледат, са: Наномеханично характеризиране на материали, функционални и защитни покрития в електрониката, строителството, автомобилната и космическата индустрии; Разрушителни и безразрушителни изпитвания на материали и съоръжения (енергетика, авиация, транспорт); и Иновативни технологични процеси с модерна научна инфраструктура. Също така ще бъдат представени високоскоростна камера и високоскоростна импулсна преса, високотемпературна пещ и високоскоростна термокамера, 3Д дигитализация и моделиране, уреди за изследване на материали и сплави.

Диапазонът на засегнатите браншове е много голям и включва електрониката, строителството, автомобилната и космическата индустрии, енергетика, авиация, транспорт и др. Семинарът е отворен и всеки може да присъства свободно.