Новини

Новини
НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации
3 5 22

ВУЗФ стартира нова магистърска програма „Финтех, финанси и дигитални иновации”

По случай 20-ата си годишнина Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава да създава и да предлага програми без аналог в България и стартира нова магистратура с фокус към финансите на бъдещето - "Финтех, финанси и дигитални иновации". С новата програма, която е в партньорство с Българската финтех асоциация, ВУЗФ слага началото на цялостното обновяване на програмите си, с които ще стартира специалната нова академична 2022/2023 година.

"Тази програма е нашият подарък по случай юбилея на ВУЗФ към всички, които искат да се развиват в областта на финтех и дигиталните иновации. Вярваме, че всеки уважаващ се университет трябва да отговаря на новите тенденции в средата, в която се развиват студентите му и да им предлага нови специалности, които да отговарят на тези нужди.", заяви ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Целта на обучението на студентите по специалността "Финтех, финанси и дигитални иновации" е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на финтех и дигиталните иновации, които да се реализират успешно във финансови и нефинансови институции, финтех компании, компании за инвестиционно посредничество, финансови фирми с чуждестранно участие и др.

Специалността предвижда обучаващите се да усвоят теоретични и практически знания и умения за финансите, иновациите, регулациите на финансовия пазар, електронното банкиране, криптовалутите и финансовите технологии. Обучението е ориентирано към задълбочаване и утвърждаване на профилирана подготовка на студентите, осигуряваща професионалните компетенции, необходими за извършването на оперативни и управленски функции и процеси в дигитализирана финансова бизнес среда. Студентите ще бъдат обучавани от експерти във финтех индустрията и в дигитализирането на финансовите пазари и институции както от академичните среди, така и от финтех сектора.

Част от дисциплините ще включват задълбочено изучаване на същността, видовете и подсекторите на финтех, методите за оценка и регулациите във финтех компаниите, интернет на нещата и изкуствения интелект в сектора. Магистратурата ще постави акцент и върху управлението на финансовия риск в дигитална среда, както и върху основните видове технологии, използвани във финансовия сектор - big data, изкуствен интелект, машинно обучение и други. Ще се изучава още дигитализирането на валутните пазари, ролята на криптовалутите и връзката между цифровите технологии и финансовите институции.

Основната цел на ВУЗФ е да подготви специалистите за новите позиции във финтех компаниите, банките, застрахователните компании, инвестиционните дружества, изискващи умения както за използване на финансовите технологии така и капацитет за разработване на тези технологии.

Приемът за програмата е отворен и ще се осъществя само по документи. Всеки кандидат може да подаде документите си онлайн на: https://vuzf.bg/candidate-students

Обучението в програмата ще се предлага в редовна, задочна и дистанционна форма. То ще протича в рамките на два семестъра за икономисти, три за неикономисти и четири за професионални бакалаври. Дипломиралите се студенти ще придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "икономист".

При заплащането на семестриалните такси всеки магистър може да се възползва и от опцията за придобиване на студентски кредит или от възможността за разсрочено плащане, без оскъпяване на таксата. Всеки, който желае да получи повече информация за университета и за специалностите, може да си запази час за среща във ВУЗФ или онлайн консултация на: https://vuzf.bg/konsultatsii

Повече за програмата може да научите и ТУК