Новини

Новини
ВУЗФ стартира Академия за бизнес лидери през новата академична 23/24 година
1 9 23

ВУЗФ стартира Академия за бизнес лидери през новата академична 23/24 година

ВУЗФ е едно от малкото висши училища в България, което предлага иновативни бакалавърски и магистърски програми в сферата на финансите, в партньорство с водещи икономически университети по света и у нас, а така също поддържа реална връзка с бизнеса и използва техните компетенции, за да доусъвършенства обучението на студентите си.

Най-новият проект на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е насочен към всички записани бакалaври в различните специалности. От началото на новата академична 2023/2024 година висшето училище ще стартира Академия за бизнес лидери. Всички новозаписани студенти в бакалавърските програми на ВУЗФ автоматично стават част от Академията без допълнителна такса. Целта на участието им е, паралелно с базовото им обучение в бакалавърска степен, студентите да получат допълнителни умения и компетенции, необходими за изграждане на успешна кариера в различни сектори на икономиката и да се подготвят за заемане на високи управленски позиции.

Обучението в рамките на Академията за лидери ще е организирано в 8 модула (по 1 модул на семестър). Във всеки модул детайлно ще се разглеждат различни аспекти на управлението в бизнес организациите. В рамките на модулите ще бъдат включени водещи мениджъри от български и международни компании, които ще представят реални практически казуси по темата на модула. В този интерактивен формат студентите ще получат обучение от най-добрите професионалисти в областта на банковото дело, застраховането, финансите, телекомуникациите, предприемачеството, дигиталния бизнес и др. Това практическо приложение на придобитите знания ще помогне на студентите да развият аналитични умения на високо управленско ниво.

При завършване на образованието си всеки студент от висшето училище ще получи допълнителен сертификат към дипломата, който ще удостоверява, че същият е преминал успешно специализираното обучение в рамките на Академията. Този сертификат ще бъде подкрепен от компаниите партньори на ВУЗФ и ще служи като доказателство за придобито високо ниво на компетенции и възможност за заемане на високи ръководни позиции в частния и държавен сектор.

Академията ще започне с модула "Умения на бъдещето" (Skill of the future), в който ще се включат представители на IBM Bulgaria. Вторият модул ще бъде посветен на Маркетинга като управленска функция с лектор д-р Ивайло Илиев, Amazon Brand Manager. Останалите модули, през които ще преминат студентите са "Създаване на организационна и управленска структура", "Създаване, развитие и продажба на финтех компания", "Лидерство,групова динамика и работа в екип", "Устойчиви бизнес модели, иновации и предприемачество" и др.

В програмата на лидерската академия са включени също така дисциплините "Бизнес етикет и бизнес комуникация за лидери", "Управление на човешките ресурси и развитие на таланти", "Лидерски перспективи в контекста на навлизащите ESG политики" и "Управление на небанкова кредитна институция". 

Друг важен акцент в рамките на обучителните модули е посещението на студентите в съответните организации, където те ще имат възможността да се запознаят по-детайлно с работните процеси и операции. Тези посещения ще им предоставят ценен практически опит и възможност да наблюдават как се използват и прилагат усвоените знания в реална бизнес среда.

Този проект на водещото бизнес училище доказва, че през последите години ВУЗФ отбеляза сериозен подем, както по отношение на развитието на академичните си програми, така и в позиционирането си като университет с европейски модел на преподаване. Всички тези обновления безспорно правят бизнес университетa едно от най-реномираните частни бизнес висши училища в България, а доказателство за това е и последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България на МОН.

По данни на образователното министерство дипломантите на ВУЗФ са едни от най-високоплатените университетски възпитаници у нас, със средна брутна месечна заплата от 2956 лв. Тя поставя студентите на ВУЗФ в топ 3 на най-високоплатените икономически специалисти след завършване на университета.

ВУЗФ е един от най-авторитетните бизнес университети в страната, които работят в тясно сътрудничество с бизнеса и лидерите в икономиката. Именно високият процент на професионална реализация по специалността сред дипломантите на бизнес университета е и едно от основните му конкурентни предимства.

Първият частен бизнес университет продължава кампанията си за прием на студенти за академичната 2023/24 година. Приемът на новите възпитаници във ВУЗФ е само по документи и ще продължи през месец септември.

ВУЗФ предлага и възможностите за индивидуални консултации с бъдещи бакалаври и магистри, които биха искали да получат пълна информация за програмите и помощта на професионални консултанти да изберат най-правилната за тях програма. Консултациите се провеждат, както на място, така и онлайн в удобно за кандидата време. Всеки кандидат-студент, който желае да се възползва от тази възможност, може да си запази час за среща на e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg.