Новини

Новини
ВУЗФ ще стартира новата учебна година с обновени и иновативни програми
31 8 21

ВУЗФ ще стартира новата учебна година с обновени и иновативни програми

И през новата академична 2021/2022 година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще посрещне своите настоящи и бъдещи студенти с иновативни и обновени програми, съобразени с тенденциите, динамиката и развитието на образователния процес и бизнес средата.

От новата академична година студентите във всички специалности във ВУЗФ ще имат възможност да придобиват познания в сферата на личните финанси и финансовите технологии. ВУЗФ е сред малкото университети в България, които предлагат обучение по тези нови дисциплини. Обучението във финтех направлението ще се реализира съвместно с Българската финтех асоциация. Целта е студентите да получат задълбочени теоретични знания и практически умения за най-новите и модерни финансови технологии в банковия и финансовия сектор, както и да познават ползите и рисковете при тяхното използване.

От новата учебна година ВУЗФ ще предложи на своите студенти и богато съдържание от видео лекции, до които те ще имат достъп в платформата за електронно обучение Moodle. Стремежът на университета е непрекъснато да повишава качеството на обучението и клиентската удовлетвореност на своите студенти чрез внедряване на модерни, иновативни и високо технологични форми и методи на преподаване и предоставяне на електронни административни услуги.

От тази година две счетоводни специалности - бакалавърска "Счетоводство, одит и финанси" и магистърска "Счетоводство, одит и корпоративен анализ", получиха международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания).

Тази акредитация дава правото на завършилите програмите да придобиват ACCA квалификация, която се изисква от много международни фирми за висши мениджърски длъжности - изпълнителен директор, финансов директор, контрольор, главен счетоводител, финансов анализатор, одит мениджър в международни одиторски компании, вътрешен одитор и други.

От академичната 2021/2022 година ВУЗФ стартира изключително актуална магистърска програма "Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи". Новата програма е част от стремежа на университета да подготви ключови експерти в управлението на тези две толкова важни обществени системи, както на национално, така и на регионално равнище.

Приемът за академичната 2021/2022 година е отворен. И тази година кандидатстването във ВУЗФ е само по документи, без конкурсен изпит, като ще се признават оценките от държавните зрелостни изпити. За кандидат-бакалаврите приемът ще продължи до 15 септември 2021 г., а за кандидат-магистрите - до 15 октомври.

Документите за прием могат да се подават както онлайн на сайта на ВУЗФ, така и на място във фронт офиса на университета.

Всеки кандидат може да получи и индивидуална консултация, за да избере най-подходящата за него специалност и форма на обучение, като си запази час на marketing@vuzf.bg.

Преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, обучение по бизнес казуси, преподаватели от практиката, нетуъркинг, възможности за стажове в големи национални и международни компании, както и успешната професионална реализация на студентите, са във фокуса на модерното образование, което университетът предлага и през настоящата година. Дипломантите на ВУЗФ са сред най-високо платените специалисти в направление "Икономика" по данни на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г., която подрежда университета в Топ-4 на най-добрите висши училища в България в това направление.

Университетът притежава и акредитация от Британския акредитационен съвет (The British Accreditation Council), а дипломата на ВУЗФ е международно призната.

Повече информация за всички програми и начините за кандидатстване във ВУЗФ можете да откриете на https://vuzf.bg/candidate-students.

Вижте и видеата, в които са представени специалностите и обучението във ВУЗФ в нашия Youtube канал.