Новини

Новини
КФН
16 3 22

ВУЗФ ще бъде домакин на гост-лекция на КФН в Световната седмица на парите

В "Световната седмица на парите", която продължава от 21 до 27 март, Комисията за финансов надзор (КФН) организира серия от лекции със студенти в страната. На 24 март ВУЗФ ще стане част от тяхната кампания #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО.

Гост-лекцията ще се проведе на 24 март от 15:00 ч. и ще бъде отворена за всички студенти, кандидат-студенти и заинтересовани участници.

Темата на лекцията е "Сигурност на инвестициите в дигиталния свят" и ще бъде представена от експерти от КФН, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Фонда за компенсиране на инвеститорите.

В гост-лекцията ще бъдат разгледани следните теми:

"#Инвестирай безопасно през призмата на дигиталните комуникационни канали" - Анка Костова, Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол", Комисия за финансов надзор

"Дигиталното поле на безопасното инвестиране" - Неда Мужо, Началник на отдел "Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел"

"Как работи капиталовия пазар" - Цветослав Цачев, инвестиционен консултант на Елана Трейдинг и Димитър Георгиев - главен брокер на Елана Трейдинг (БАЛИП)

"Защита на инвеститорите" - Петя Хантова, Председател, Фонд за компенсиране на инвеститорите

В последните години все повече се говори за необходимостта от финансова грамотност и все повече се обръща внимание на финансовото образование. То попада във фокуса не само на образователните институции, но е и приоритет на държавите членки на Европейския съюз. ВУЗФ работи активно в тази посока чрез програмата си "Финансова грамотност" за ученици от горен курс в средните училища. И вярваме, че с участието ни в кампанията на КФН #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО ще подпомогнем за постигането на по-добри резултати в този процес.

Лекцията ще бъде в онлайн формат и всеки, който желае да се включи, може да се регистрира до 22 март на e-mail marketing@vuzf.bg , за да получи линк за достъп.