Новини

Новини
ВУЗФ
13 3 20

ВУЗФ преустановява учебните занятия

Уважаеми преподаватели,

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с обявеното днес извънредно положение в страната е издадена заповед от ректора на Висшето училище, че дните в периода 13.03.-13.04.2020 г. ще бъдат неучебни.

Учебните занятия ще преминат изцяло в дистанционна форма на обучение в платформата на ВУЗФ.