Новини

Новини
Uclan
18 11 21

ВУЗФ подписа споразумение за сътрудничество с Университета на Централен Ланкашир UClan за съвместни образователни програми

Един от най-елитните университети - Университета на Централен Ланкашир (UCLan) - вече и в България

Висшето училище по застраховане финанси (ВУЗФ) подписа споразумение за сътрудничество с представителството на водещия британски университет "Университетът на Централен Ланкашир" в Кипър -UClan Cyprus. ВУЗФ ще бъде местен партньор на UCLan Кипър за реализирането на MBA програматаим, която ще се предлага в дистанционна форма на обучение.

Споразумението ще се прилага в областта на обмяната на академичен опит в управлението на бизнеса, финансите, банкирането, иновациите и предприемачеството. Студентите на ВУЗФ и всеки, който желае да придобие MBA степен, ще има възможност да учи в дистанционната MBA програма на филиала на университета UCLan в Кипър и да се обучава от всяка точка на света. Завършилите програмата ще получат двойна диплома, издадена от UClan Кипър и UClan UK.

След получаване на MBA степен, студентите ще придобият задълбочени познания за бизнес мениджмънта, както и аналитично и стратегическо мислене, което е необходимо на един успешен ръководител или мениджър. Програмата е насочена към работещи професионалисти, които търсят подходяща за повишаване на квалификацията и мениджърските им компетентности магистърска програма. Тя цели да разшири обхвата на кариерата, перспективите и възможностите за работа на студентите, записали се в нея. Подаването на документите за MBA програмата ще се осъществява в UClan Кипър.

Подписаното споразумение между двата университета предвижда и стартирането на съвместна магистърска програма по бизнес мениджмънт, която ще предостави възможност на студентите на ВУЗФ да следват едновременно и в двата университета и да получат две дипломи - по бизнес мениджмънт от ВУЗФ, и МBA - от UClan Кипър.

Двата университета ще могат да разработват и други съвместни магистърски програми - по предприемачество и иновации и др., в които студентите също ще получават двойна диплома.

Една от основните цели на обучението по съвместните програми е да развива бъдещи бизнес лидери и международни предприемачи с умения и бизнес нюх за успех в съвременната глобална икономика.

Всяка година ВУЗФ актуализира и предлага нови и актуални програми и възможности на своите студенти, които ги правят желани кадри от бизнеса в България и Европа.

Партньорството между ВУЗФ и UCLan е част от тази стратегия на университета. Благодарение на него студентите ще имат достъп до още по-голяма и уникална палитра от знания и практически опит, споделен от водещи международни лектори чрез съвременни образователни методи.

"Партньорството на ВУЗФ с UCLan Кипър е поредната важна стъпка в развитието на нашия университет и в разширяването на нашата международна университетска мрежа, която дава редица предимства и възможности за студентите и преподавателите ни. Очаквам то да се развие и в съвместни научноизследователски проекти и публикационна дейност, така че двата университета да обменят най-новите и актуални изследвания и разработки в областта на икономиката, практически опит и нетуъркинг", заяви ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

За Университетът на Централен Ланкашир, Кипър (UCLan Cyprus)

Университетът на Централен Ланкашир, Кипър (UCLan Cyprus), е първият клон на "Университетът на Централен Ланкашир", Великобритания и в същото време напълно лицензиран и акредитиран университет в Кипър. UCLan Cyprus е уникален и иновативен модел на кипърски и британски университетски образователен център, одобрен и утвърден както от Министерството на образованието и културата на Кипър, така и от Агенцията за осигуряване на качество във висшето образование на Обединеното кралство (QAA).

Университетът на Централен Ланкашир (UCLan UK) има 190 годишна история и е от най-големите университети във Великобритания. Отличен е и като един от 7% най-добри университети в света по данни на Центъра за световни университетски класации (Centre for World University Rankings 2021-22) за 2021 г./22. UCLan се счита за уникален университет, свързващ Обединеното кралство и Европа по отношение на научни изследвания, академични стандарти , студентски опит и студентски обмен.

За Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

ВУЗФ e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството и в топ 4 на най-добрите университети в направление "Икономика" в България по данни на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г.

Завършилите ВУЗФ са сред най-високоплатените специалисти в това направление със среден облагаем доход от 2354 лв. по данни на НОИ за 2020 г. Тази година той отбелязва 20-тата годишнина от създаването си, през които се утвърждава като една от най-активните и реномирани образователни институции в България. Университетът поддържа и Лаборатория за научно-приложни изследвания - VUZF Lab, която целогодишно анализира и предлага решения по актуални финансови, икономически и други казуси както на национално, така и на международно ниво.