Новини

Новини
ВУЗФ продължава приема на студенти само с оценки от матури
15 7 20

ВУЗФ отново с висока оценка за институционална акредитация

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) получи нова институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), отново с много висока оценка - 8.97.

Акредитацията е със срок на валидност 5 години. Решението е взето на заседание на Акредитационния съвет с Протокол № 11 от 11.06.2020 г.