Новини

Новини
учители
5 3 20

ВУЗФ организира научно-приложна конференция в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи".

Конференцията се организира под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н Янка Такева.

Форумът ще се проведе на 31 март 2020 г. от 10.00 часа във ВУЗФ, зала 501, eт. 5, гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Начало на регистрацията: 9.00 часа.

Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Покана за участие в откриването на конференцията е изпратена и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Конференцията ще протече в три последователни панела. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование.

Първият панел ще бъде посветен на състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него ще вземат участие експерти от МОН, СБУ, директори на училища и преподаватели.

Във фокуса на дискусията ще бъдат поставени следните въпроси:

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели във ВУЗФ, съчетаващи успешно своята академична и бизнес кариера, ще представят своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на проекти и училищен бюджет, обучението по счетоводство, лидерство и мотивация на училищни екипи, комуникацията между учители и ученици, изграждане на подкрепяща образователна среда, финансова грамотност за ученици, учители и директори и др.

Основни презентации по време на форума ще изнесат д.ик.н. Янка Такева, проф. дпн Сава Гроздев, заместник-ректор по научната дейност и докторантското обучение, ВУЗФ, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Огняна Стоичкова, доц. д-р Радостин Вазов, доц. д-р Десислава Йосифова, проф. д-р Али Вейсел, доц. д-р Красимир Тодоров и др.

Третият панел ще бъде посветен на добрите практики и ефективното образование. В него опит ще обменят директори и учители от средните училища.

В конференцията ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Участниците в конференцията ще получат сертификати за преминатото обучение.

 

Предварителна програма на конференцията можете да видите ТУК.

Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация.

Краен срок за регистрация: 26 март 2020 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

 

Конференцията се организира с подкрепата на:

Централна кооперативна банка АД,  "Българска роза" АД, К Метал ООД

Медийни партньори:

Investor.bg,  Bulgaria ON AIR,  Dnes.bg,  в. "Учителско дело", Uchi.bg,  Inews.bg,  "Аз чета"