Новини

Новини
кръгла маса
3 4 22

ВУЗФ: Необходима е нова стратегия за развитие на България

На 31.03.2022 г., Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, организираха поредната научна инициатива - кръгла маса под надслов "Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата". Събитието се проведе във ВУЗФ.

Форумът беше официално открит от доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab.

В първия панел, озаглавен "Необходимост от стратегия за икономическо развитие на държавата", основният пленарен доклад на тема "Разбиране за стратегическо управление и анализ на съществуващите стратегически документи", бе представен от доц. д.ик.н. Красимир Тодоров, преподавател по стратегическо управление във ВУЗФ. В него бяха анализирани трите официални стратегически документа, които формират съвременното развитие на страната. Доц. Тодоров открои положителните елементи на съответните програми, като не спести и допуснатите концептуални грешки в тях. В заключение беше предложена нова стратегическа рамка за конвергенция на българската икономика, предполагаща ускорен икономически растеж, целяща увеличение благосъстоянието на българските граждани. Вторият доклад бе представен от д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНСМП, със заглавие "Стратегическото влияние на държавата спрямо бизнеса". В рамките на първия панел доклади представиха още Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие относно "Инициативата "Три морета" - стратегическо планиране и привличане на частния капитал за инвестиции в инфраструктура и иновации", както и проф. д-р Юлия Добрева, заместник-ректор на ВУЗФ, която анализира регулаторната функция на държавата в съвременните условия.

Във втория панел, посветен на регулаторната функция на държавата, председателят на Комисията по финансов надзор г-н Бойко Атанасов представи доклад на тема "Регулаторни функции на КФН и посоки за развитие на небанковия финансов сектор в България". Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса и преподавател във ВУЗФ, разясни функцията на фондовата борса като регулатор на икономическото развитие на бизнеса. Румен Донев, държавен експерт в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" в Министерството на труда и социалната политика, представи функцията и ролята на корпоративната социална отговорност в осъществяването на социалната политика на държавата. Главният икономист на Уникредит Булбанк, г-н Кристофор Павлов представи доклада "Автоматични фискални стабилизатори: нужен е нов преглед на размера и ефективността им на действие".

Заключителните резултати от кръглата маса бяха представени от доц. д. ик. н. Красимир Тодоров, който обобщи нуждата от създаване на нова стратегия за развитие на България, както и нарастващата роля на държавата в регулиране на бизнес отношенията между икономическите субекти в България.

Кръглата маса се провежда като част от специалните събития, конференции и експертни дискусии, които ВУЗФ провежда през цялата 2022 година, с които се отбелязва 20-та годишнина на бизнес университета.

Пълен видеозапис от кръглата маса можете да видите на линковете.

Първи панел

https://www.youtube.com/watch?v=RuVr0AlzU2Y&t=333s

Втори панел

https://www.youtube.com/watch?v=U7pkLl-URbA&t=323s