Новини

Новини
VUZF & covid
9 6 20

VUZF Lab vs COVID - 19

С десетките интервюта, статии, анализи и експертни коментари в публичното пространство на нашите преподаватели, ВУЗФ зае водещо място сред университетите в България, а Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab се превърна в най-активния научноизследователски и аналитичен център в страната по въпросите на кризата с COVID-19 и нейното отражение върху икономиката.

Разработеният от Лабораторията антикризисен оперативен план за преодоляване на икономическите и социални последици от кризата получи положителни отзиви от редица институции, сред които Комисията за финансов надзор, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската банка за развитие и др., като част от предложените мерки бяха приети, а други навярно тепърва ще намерят своето реално приложение.

Ръководстовото на университета вярва, че това е правилният път за утвърждаване на ВУЗФ и VUZF Lab като водещ бизнес университет със собствена научноизследователска лаборатория, която създава иновативни идеи и предлага решения. Всичко това е част от дългосрочната мисия на ВУЗФ да работи в полза на обществото и да подпомогне развитието на икономиката на страната.

Всички експертни анализи, интервюта и публикации на преподавателите от екипа на VUZF Lab можете да видите на https://vuzflab.eu/news/