Новини

Новини
kкнига
21 2 22

VUZF Lab представи книгата „Парична и финансово-кредитна система на България“

На 17 февруари 2022 г. VUZF Lab представи книгата "Парична и финансово-кредитна система на България" - част от поредицата задълбочени научно-приложни изследвания на VUZF Lab "България 1990-2020 г. Икономика и финанси", събрани в отделни книги.

Автори на мащабното изследване са изтъкнати преподаватели и учени от ВУЗФ, БАН и други научни организации - проф. д-р Даниела Бобева, проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Маню Моравенов, доц. д-р Цветан Манчев, доц. д-р Григор Сарийски, ас. Петя Цекова и Апостол Апостолов, а ръководител на научния колектив е проф. д-р Даниела Бобева.

Събитието беше открито от доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab, а всеки от авторите на книгата представи накратко основните акценти и изводи от своето изследване. Модератор на събитието беше проф. д-р Даниела Бобева.

Видеозапис от представянето на книгата може да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=1VwM3QqAu3o

VUZF Lab ще представи в отделни премиери всички книги от поредицата "България 1990-2020 г. Икономика и финанси" - те включват заглавията "Основни характеристики на финансовата политика на България", "Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България - от постсоциализъм към интеграция в ЕС (1990-2020 г.)", "Устойчивост на финансовата система - дългосрочни перспективи (онтологични и емпирични основания)", "Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990-2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)", създадени от авторски колективи начело с преподаватели от ВУЗФ.