Новини

Новини
код дигирално cover
28 7 22

ВУЗФ издаде сборник с доклади от втората национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“, проведена на 15.04.2022 г.

ВУЗФ издаде сборник с доклади от Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: "Код дигитално: икономика, образование и социални отношения", проведена онлайн на 15.04.2022 г.

В конференцията взеха участие студенти и докторанти от 7 висши училища в България - ВУЗФ, УНСС, НБУ,СУ "Св. Климент Охридски" , ПУ "Паисий Хилендарски", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и ВСУ "Черноризец Храбър".

Представените доклади бяха на изключително интересни теми, които предизвикаха сериозна дискусия и предложение на бъдеща съвместна работа между участниците.

Сборникът можете да видите ТУК.