Новини

Новини
Cover sbornik
3 11 21

ВУЗФ издаде сборник с доклади от националната студентска и докторантска конференция на тема „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

ВУЗФ издаде сборник с доклади от националната студентска и докторантска конференция на тема "Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове", която висшето училище организира онлайн на 23 април 2021 г.

Събитието се проведе под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

В конференцията взеха участие над 50 студенти и докторанти от 8 висши училища в България - ВУЗФ, УНСС, СУ "Св. Климент Охридски", Икономически университет - Варна, СА "Д. А. Ценов" Свищов, ПУ "Паисий Хилендарски", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и Бургаски свободен университет.

Сборникът можете да видите ТУК.