Новини

Новини
корица
24 8 20

ВУЗФ издаде сборник с доклади “Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи”

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) издаде сборник с доклади от международната научна конференция "Кръгова икономика и устойчиви финанси", организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab на 24.10.2019 г.

Сборникът представя колективни анализи на учени от България по един нов за българската научна литература въпрос - този за кръговата икономика и нейните съвременни перспективи.

Трудът осветлява въпроса защо напоследък се говори все повече за значението на преминаването към кръгова икономика и за необходимостта от устойчиви финанси.

Сборникът се състои от две части - в първата са разгледани някои теоретични аспекти на понятието "кръгова икономика", а обект на втората част са устойчивите финанси, без които реализирането на прехода от линейна към кръгова икономика би бил на практика невъзможен.

Основните изводи, до които се достига в колективния труд, са следните:

Повече информация за сборника, пълното му издание и видео представяне можете да видите на https://vuzflab.eu/sbornici/.