Новини

Новини
конкурс
18 1 24

ВУЗФ и Синдикатът на българските учители организират първи национален конкурс за Годишни награди за образование по икономика в средните училища

Висшето училище по финанси и застраховане (ВУЗФ), Синдикатът на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ) организират провеждането на първия национален конкурс за присъждане на Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Конкурсът стартира на 09.10.2023 г. и ще продължи до 15.1.2024 г.

Конкурсът е насочен към професионални гимназии с икономически професии и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители и директори, доказали своите познания и умения в икономическите дисциплини, защитени при участие в национални и международни състезания, олимпиади или разработване на съответни проекти, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

Конкурсът се организира в три направления - "Директор", "Учители" и "Ученици".

Участие в конкурса могат да вземат директори на средни училища с икономически профил, учители, преподаващи учебни предмети с икономическа насоченост и всички ученици в 12 клас от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, обучаващи се в паралелки или групи с икономически профил.

Те могат да бъдат както номинирани от държавни и общински образователни институции, НПО и бизнес компании, така и да подават сами документи за участие в конкурса.

Определянето на победителите в конкурса ще бъде извършено от комисия, съставена от преподаватели във ВУЗФ, представители на СБУ и на НАПИ. Комисията ще излъчи победителите чрез разглеждане на подадените документи за участие в конкурса, като при необходимост може да изиска представяне на допълнителна информация, включително и провеждане на интервю. 

Мотивираните предложения с попълнени формуляри за участие в конкурса се подават по електронната поща на адреси: sbu_centrala@abv.bg в срок до 15 януари 2024 г.

Разглеждането на номинационните формуляри и класирането на участниците се извършва до 31 януари 2024 г.

На победителите в конкурса ще бъдат връчени парични награди, както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от ВУЗФ.

В категория "Директор" победителят ще получи парична награда в размер на 2000 лв. и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на ВУЗФ.

В категория "Учители" ще бъдат отличени трима учители. Те ще получат парични награди в размер на 1000 лв. и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма във ВУЗФ.

В категорията "Ученици" ще бъдат отличени трима ученици. Те ще получат 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на ВУЗФ за първата година.

Победителите в конкурса ще бъдат наградени на тържествена церемония на 15.02.2024 г. в аулата на ВУЗФ.

Пълният регламент за участие в конкурса можете да видите ТУК

Формулярите за конкурса могат да бъдат свалени оттук: 

- Формуляр-директор

- Формуляр-учители

- Формуляр-ученици

За контакти и допълнителна информация: тел. 02/9877818, e-mail: sbu_centrala@abv.bg.

Националният конкурс за Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г. се организира с подкрепата на:

Генерални спонсориА1, "Аурубис България" АД, "Трейс Груп Холд" АД

Основни спонсори: "Асарел-Медет" АД , "Дънди Прешъс Металс"

Спонсор: "Обединена българска банка" АД

Медийни партньори на събитието:  в. "Учителско дело", Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria on AIR