Новини

Новини

ВУЗФ и Фискалният съвет на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество

Подписите си под Меморандума сложиха президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и председателят на Фискалния съвет проф. д-р Борис Грозданов.

Двете страни ще си сътрудничат в няколко приоритетни области:

1. Повишаване на качеството на фискалните анализи чрез насърчаване на сътрудничество между научната общност и експертния екип на Фискалния съвет;

2. Повишаване на информираността относно дейността на Фискалния съвет, в т.ч. анализи, резултати, проекти и др. сред студентите във ВУЗФ;

3. Стимулиране на образованието и обучението в сферата на публичните финанси, съобразено с потребностите на практиката и утвърдените наднационални фискални правила.

ВУЗФ и Фискалният съвет (ФС) ще обменят резултати от изследвания и разработки в сферата на публичните финанси, финансовите анализи, становища и др.; ще участват със свои представители в конференции, кръгли маси и други форуми, организирани от другата страна. Висшето училище, чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab, ще изготвя експертни становища по проектозаконите в сферата на публичните финанси.

Двете институции вече си сътрудничат успешно чрез участие на свои представители на форуми, организирани от бизнес университета и Фискалния съвет. Любен Дацов от ФС взе участие в кръглата маса, организирана от ВУЗФ на 26 февруари 2019 г., на тема "Нова икономическа криза в България - кога и защо?". Експерти от ВУЗФ участваха на международната конференция, организирана от Фискалния съвет на 6 ноември 2018 г. Тогава доц. д-р Юлия Добрева от VUZF Lab представи ползите от създаване на Държавен фонд за "дъждовни дни".

На подписването на Меморандума присъства цялото академично ръководство на ВУЗФ и членовете на Фискалния съвет.