Новини

Новини
Финтех
21 12 21

ВУЗФ и Българската финтех асоциация подписаха споразумение за сътрудничество

На 21 декември 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Българската финтех асоциация (БФА) подписаха рамково споразумение за сътрудничество.

Подписите си под споразумението сложиха ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и представляващият БФА Светослав Димитров.

Преди дни ВУЗФ стана и асоцииран член на Българската финтех асоциация.

Двете страни се договориха да създадат системно сътрудничество за придобиването на практически знания и умения в областта на финансовите технологии от студенти и докторанти, обучаващи се във ВУЗФ.

БФА ще предоставя информация за актуални тенденции и практики в областта на финансовите технологии за повишаване на качеството на подготовката на студентите и докторантите във ВУЗФ, ще предоставя гост-лектори в учебния процес, в различни обучения и научно-приложни събития.

Страните ще организират "Дни на отворени врати" за запознаване на студентите със спецификата на дейностите си и с възможности за стажове, практики и обучения.

ВУЗФ и БФА ще си сътрудничат и в областта научните изследвания чрез Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, като ще участват и в съвместни образователни инициативи, експертни дискусии и форуми. Те ще участват в разработването и кандидатстването по проекти, финансирани от национални и европейски програми и фондове.

"Във ВУЗФ сме силно ангажирани в обучението по финансови технологии на нашите студенти. Ние сме единственият университет в България, където във всички специалности студентите ни изучават финтех. Подкрепяме развитието на дигиталните финансови технологии и сме твърдо убедени, че без тях е невъзможно функционирането на един успешен и дългосрочен бизнес модел. Eто защо за нас е толкова важно партньорството с Българската финтех асоциация и вярвам, че имаме много какво да си дадем взаимно", заяви ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.