Новини

Новини
Green
1 4 21

ВУЗФ е сред учредителите на Green Finance & Energy Centre

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), представено от доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, участва в публичното представяне на Green Finance & Energy Centre - think tank за устойчиви финанси и енергетика, състояло се на 31 март 2021 г. в София.

Green Центърът е създаден по инициатива на Българската фондова борса (БФБ) и е замислен като Think tank за политики в областите на устойчивите финанси и енергетиката, който да води обществения дебат по тези теми в страната, да дискутира въпроси и да предоставя добри практики, които да водят до конкретни решения.

Центърът ще анализира ESG средата, свързана с разбирането и имплементирането в корпоративните практики на устойчивостта в трите направления - екологична, социална и свързана с корпоративното управление. Той си поставя задачата да партнира на институциите в разработването и доизграждането на законодателната рамка и провеждането на конкретни политики за промяна на средата.

Участниците в проекта са представители на бизнеса, академичната общност и държавни институции.

В рамките на публичното представяне на Green Центъра, проф. д-р Виржиния Желязкова, директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт" във VUZF Lab представи проучване, поръчано от БФБ и изготвено от VUZF Lab за средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление в България.

Данните от изследването показват, че компаниите у нас са запознати с очакваните промени на пазара и екологичните политики са в топ 3 на техните дейности, след политиката по опазването на здравето на служителите и социалната отговорност. В същото време обаче за основната част от представителите на бизнеса у нас липсват конкретни практически насоки как да се прилагат новите правила. По тази причина експертите от VUZF Lab препоръчват да бъдат изготвени методически насоки за прилагане на добрите икономически и социални практики, както и да се провеждат непрекъснати обучителни семинари, тъй като постоянно изникват нови проблеми и въпроси в този сектор. Сред препоръките на експертите са още бизнесът в България да бъде насърчен да участва в глобални и национални инициативи по проблемите на устойчивото развитие.

Цялото проучване на VUZF Lab можете да видите ТУК.

Пълният запис на събитието, можете да видите на линка: https://youtu.be/kWzGZPQE9Dw