Новини

Новини
19
22 3 22

ВУЗФ домакин на ученици от Белгия, Германия, Северна Македония и България

ВУЗФ бе част от програмата организирана от 19 СУ "Елин Пелин" по проекта "YES Europe III - Young people in education and studies working and living in Europe", КД2, съфинансиран от програма "Еразъм +", сектор "Училищно образование" - училищен обмен на ученици и учители. Страни партньори по проекта са: България, Германия-координатор, Белгия и Северна Македония.

Учениците имаха възможност да се запознаят в детайли с предлаганите образователни възможности от ВУЗФ. Изхождайки от главната цел на проекта да помогнем учащите да намерят възможности за обучение и работа в Европа, доц. д-р Радостин Вазов, завеждащ катедра "Бизнес администрация и маркетинг" подпомогна този процес като акцентира върху какво трябва да се насочи един бъдещ студент избирайки своето образование и какво трябва да изисква от университета си. Заедно с учениците преминаха и през различни предприемачески теми, които предизвикаха силен интерес у тях. 

Престоят на учениците премина с кратък тур във ВУЗФ, направен от Юлияна Георгиева, мениджър комуникация и кариерно развитие и запознаването им с всички интересни и иновативни неща в университета.

В днешните динамично развиващи се ситуации се изисква от много страни да бъдат гъвкави и да трупат опит от други европейски държави, но повечето ученици често не са склонни на стажове, обучения или проучвания в друга държава, поради страхове от провал и недобро владеене на език. Ние във ВУЗФ вярваме, че можем да отговорим на нуждите на бъдещите ни български и чуждестранни студенти и да им предложи образование равностойно на европейското. Нашите програми са интернационални и всеки един студент може да намери най-доброто образование за него при нас.

Благодарим на 19 СУ "Елин Пелин", че ни направиха част от проекта си и ни срещнаха с всички прекрасна деца.

 

Линк към сайта на проекта: http://www.yeseurope.net/

Номер на проекта:2020-1-DE03-KA229-077140-3

 Имe: YES Europe III - Young people in education and studies working and living in Europe