Новини

Новини
Еразъм
5 6 19

ВУЗФ домакин на международна среща, организирана от Европейската асоциация на Еразъм координаторите

На 28 май Европейската асоциация на Еразъм координаторите проведе във ВУЗФ среща, посветена на генерирането на иновативни идеи и създаване на нови партньорства.

В срещата се включиха над 25 участника от международни университети и неправителствени организации, членове и партньори на асоциацията.

Целта на тази среща бе обмен на идеи за бъдещи съвместни проекти и сформиране на международни проектни консорциуми и екипи.

По време на целодневния работен форум бяха обсъдени различни предложения и идеи и се набелязаха няколко основни тенденции в образованието , като една от тях е необходимата колаборация между различните университети и предлагането на общ международен продукт, който да отговори на съвременните тенденции в образованието, свързани с възникването на нови професии и пригодността за заетост на младите хора.