Новини

Новини
ser
16 3 20

Висока оценка за ВУЗФ на инспекционния доклад от Британския акредитационен съвет (BAC)

На 20 февруари 2020 г. Британският акредитационен съвет (British Accreditation Council - BAC) прие доклада на международната му инспекция, която се проведе на 5 декември 2019 г. и която установи, че от страна на Висшето училище по застраховане и финанси са покрити всички изисквания на британските академични стандарти.

Високата оценка на инспекционния доклад за пореден път затвърди издадената от 14 декември 2017 г. международна акредитация на висшето училище, която е доказателство, че качеството на обучението във ВУЗФ отговаря не само на британските, но и на международните изисквания в областта на висшето образование,