Новини

Новини
млад одитор
6 3 20

Стартира конкурсът "Mлад одитор" 2020

На 4 март 2019 г. за девета поредна година стартира конкурсът "Млад одитор".

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

Тази година като основен партньор на конкурса се включва и Сметната палата на Република България. Институцията ще връчи награда "Академик Иван Гюзелев" на участника класиран на второ място.

"Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на счетоводството и одита.

От 2012 г. до сега в конкурса са се включили над 800 студенти от над 11 университета в страната и чужбина.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2020 г. регламента на конкурса ще бъде променен. Той ще премине през 3 етапа на регистрация, тест, казус и есе.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 04 март до 03 април 2020 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието - http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Втори етап е отворен от 09 април до 23 април.

Всички достигнали до трети етап ще преминат през решаване на тест и писане на есе на тема в областта на одита в публичния сектор

Право да участват в конкурса "Млад одитор" като състезатели имат всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества или печелили предходни години консурса. Конкурсът се провежда на български език.

Тази година на участниците ще се предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Стажове в специализирани компании, парични награди, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2020 г.

Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Захаринова Нексиа, Ейч Ел Би България, Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори , Институт на дипломираните експерт - счетоводители в България

Всичко за конкурса може да научите на http://mladoditor.vuzf.bg/

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ