Новини

Новини
d18
4 12 19

С тържествена церемония ВУЗФ дипломира випуск 2019

На 3 декември 2019 г. на тържествена церемония в препълнената Аула бяха раздадени дипломите на випуск 2019 на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

В присъствието на цялото ръководство и академичния състав на висшето училище близо 200 бакалаври и магистри получиха своите дипломи.

Президентът на ВУЗФ и председател на Настоятелството Апостол Апостолов поздрави дипломантите с думите: "Имате шанса да завършите едно от най-елитните висши училища в България в областта на финансите, което ви дава много добра основа за развитие. Пред вас има почти необятни възможности, не спирайте да развивате себе си, защото вие сте следващите лидери на модерна България."

Специален гост на церемонията беше Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. "ВУЗФ е уникален старт за вашето професионално развитие, и това го казвам не само като председател на Комисията за финансов надзор, но и като икономист. Имате силата да променяте света, защото имате смелостта и познанията за това. Пожелавам ви да намери успеха, който се намира на една крачка разстояние, но ваше е решението и волята да направите тази крачка", с тези приветствени слова се обърна към дипломантите г-н Атанасов.

Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, подчерта, че вече 17 години открива академичната година във висшето училище и 14 години застава пред студентите по време на тържественото им дипломиране - и то с вярата, че е успял да спази обещанията, които им е дал в началото на тяхното следване. Доцент Вазов им пожела да запазят стремежите и амбициите си, които са ги довели във ВУЗФ и да не престават да ги разгръщат.

ВУЗФ е единственият университет, в който полагат клетва като икономисти нашите дипломанти.

Дипломантите на ВУЗФ се заклеха да се посветят с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да защитават с достойнство професионалната си подготовка и да работят за своето усъвършенстване, да използват научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще, да бъдат достойни граждани на България.

По традиция по време на церемонията ректорът на университетавръчи специални награди на отличили се през годината преподаватели, студенти, докторанти и служители.

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, бе отличена за активна научно-приложна дейност през 2019 г. и заслуги за организацията и провеждането на международната конференция "Кръгова икономика и устойчиви финанси", организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab (състояла се на 24 октомври 2019 г.).

Проф. д-р Даниела Бобева получи признание за активна научно-приложна дейност през 2019 г. и заслуги за организацията и провеждането на кръглата маса "Нова икономическа криза в България - кога и защо?" (проведена на 26 февруари 2019 г.) и международната конференция "Кръгова икономика и устойчиви финанси", организирани от VUZF Lab.

Проф. д-р Григор Димитров бе отличен със специалната награда на ректора за активна научно-приложна дейност и медийно присъствие през 2019 г., изграждащи обществения престиж на ВУЗФ.

проф. д-р Радослав Габровски получи отличие за цялостен принос за развитието и утвърждаването на ВУЗФ, като дългогодишен ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване".

Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол", бе отличена за активна преподавателска и учебна дейност през 2019 г.

Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата, получи дипломата си за образователно-научна степен "доктор", присъдена с решение на научното жури от 2/12/2019 г. след успешна защита на дисертацията си във ВУЗФ. Темата на неговата дисертация бе "Финансови последици и ефективност на задачите на националните одитни органи в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз" с научен ръководител проф. д-р Виржиния Желязкова.

Със специалния приз "Светлина на ВУЗФ" бе удостоен Георги Калчев, завършил специалност "Финанси" в магистърската степен с пълно отличие - той му беше връчен от президента на ВУЗФ Апостол Апостолов.

Ежегодно призът "Светлина на ВУЗФ" се присъжда на онзи студент, който е завършил както бакалавърска, така и магистърска степен във висшето училище и е показал най-висок успех по време на обучението си и в двете образователни степени.

Призът за първенец на випуск 2019 в бакалавърската степен бе присъден на Нели Стоянова, завършила специалност "Финанси" с успех Отличен 5.91.

Със специални награди си тръгнаха и всички отличници в отделните специалности в степен "бакалавър" и пълните отличници в магистърската степен.

Служител на годината във ВУЗФ стана Марио Каменов, директор на Центъра за професионално и продължаващо обучение, отличен за активна проектна дейност.

Отец Роман от столичния храм "Св. Георги" благослови дипломантите и всички гости на церемонията. Великолепни музикални произведения на живо изпълниха Ирина Първанова, арфа, Николета Хайтова, флейта и Гергана Генова, ВУЗФ, роял.

Дипломите в отделните специалности връчиха ръководителите на катедрите - проф. д-р Огняна Стоичкова, катедра "Финанси", доц. д-р Десислава Йосифова, катедра "Счетоводство и контрол", доц. д-р Радостин Вазов, катедра "Застраховане и осигуряване". Дипломите в катедра "Маркетинг и мениджмънт" връчи доц. д-р Маню Моравенов, преподавател във ВУЗФ и изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Сред официалните гости на церемонията бяха Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет на Република България, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и ректор на МГУ "Св. Иван Рилски", Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, изпълнителен директор на ЗАД "Армеец" АД и член на настоятелството на ВУЗФ, Левон Хампарцумян, член на настоятелството на ВУЗФ и председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите, Светла Несторова, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД, членове на Фискалния съвет, изпълнителни директори на едни от най-големите застрахователни компании.

Както всяка година церемонията завърши с обща снимка на дипломантите и полет на студентски шапки под бурните аплодисменти на гостите и приятелите на випуск 2019.

На добър път на всички абсолвенти!

Повече снимки от събитието могат да бъдат видяни ТУК