Новини

Новини
Ides nagrada
13 11 21

Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов получи почетния плакет на ИДЕС за принос за развитието на одиторската професия

На 11 ноември 2021 г., на тържествена церемония по повод трите юбилейни годишнини, свързани с одиторската професия в България - 90 г. независим финансов одит в България, 30 г. от възстановяването на одиторската професия и 25 г. от създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), ректорът на ВУЗФ, доц. д-р Григорий Вазов беше награден с почетен плакет на ИДЕС за принос за развитието на одиторската професия.

"За мен е чест да връча почетния плакет на ИДЕС на доц. д-р Григорий Вазов. Висшето училище по застраховане и финанси е главният мотор и двигател на националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор", който има вече 10 издания зад гърба си", заяви Бойко Костов, председател на ИДЕС. Конкурсът се организира всяка година от ВУЗФ с още две одиторски дружества, а партньори са Сметната палата, ИДЕС и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

"ВУЗФ има съществен принос за популяризиране на професията на одитора сред студентите и обществото и дава път за кариерно развитие в тази област на младите специалисти", допълни Бойко Костов.

"Изключително съм благодарен и щастлив да приема тази награда. ВУЗФ и ИДЕС са много близки родствени организации и партньори. Първият ректор на ВУЗФ проф. д.ик.н. Михаил Динев е сред доайените на одиторската професия в България и бивш председател на ИДЕС. Нашите бакалавърски и магистърски програми по счетоводство и одит са на изключително високо равнище, а кадрите, които подготвяме са наистина сред най-добрите и предпочитани от гилдията. Ще бъда много щастлив, ако възпитаник на ВУЗФ стане след време председател на ИДЕС", заяви доц. Вазов при получаване на отличието.

По време на церемонията бяха наградени заслужили експерти от обществено-икономическия живот на страната за приноса им за развитието и подобряването на одиторските услуги и одиторската професия - Цветан Цветков, председател на Сметната палата, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на КПНРО, Иван Искров и др.